Logo

Tải logo Bitcoin Cash dưới dạng PNG và SVG

Tải xuống Tất cả

Logo Đầu Tiên Của BCH
Bitcoin Cash Logo Toàn bộ (WEBP) Vectơ (SVG)
Logo BCH Màu trắng
Bitcoin Cash Logo Toàn bộ (WEBP) Vectơ (SVG)
Logo BCH Màu trắng
Bitcoin Cash Logo Toàn bộ (WEBP) Vectơ (SVG)
Biểu tượng Logo BCH
Bitcoin Cash Logo Toàn bộ (WEBP) Vectơ (SVG)

Nút Bán Hàng

Cho khách hàng thấy bạn chấp nhận Bitcoin Cash

Nhận diện Trực quan

Phông chữ Bitcoin Cash, màu sắc và hơn thế nữa.

Chữ Đậm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!%

Tải phông chữ

Chữ Nghiên Đậm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!%

Tải phông chữ
Số Hex: #0AC18E
Hệ màu GRB: 10 / 193 / 142
Hệ màu CMYK: 95 / 0 / 26 / 24
Hệ màu Pantone: 3395 C
Số Hex: #4D4D4D
Hệ màu GRB: 77 / 77 / 77
Hệ màu CMYK: 65 / 58 / 57 / 37
Hệ màu Pantone: 11C
Số Hex: #FFFFFF
Hệ màu GRB: 255 / 255 / 255
Hệ màu CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
Hệ màu Pantone: paper