لوگو ها

دانلود لوگو های بیت کوین کش در PNG و SVG

دانلود همه

لوگو اصلی BCH
Bitcoin Cash Logo کامل (WEBP) وکتور (SVG)
لوگو نوشته صفید BCH
Bitcoin Cash Logo کامل (WEBP) وکتور (SVG)
لوگو نوشته صفید BCH
Bitcoin Cash Logo کامل (WEBP) وکتور (SVG)
علامت لوگو BCH
Bitcoin Cash Logo کامل (WEBP) وکتور (SVG)

گزینه‌های فروشندگان

به مشتری هایت نشون بده که بیت کوین کش قبول میکنی

هویت عینی

بیت کوین کش قلم ها، رنگ ها، و موارد دیگر.

Ubuntu با حروف درشت

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!%

دانلود فونت

Ubuntu با حروف کج و درشت

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!%

دانلود فونت
طلسم: #0AC18E
رنگهای اصلی: 10 / 193 / 142
CMYK: 95 / 0 / 26 / 24
پانتون: 3395 C
طلسم: #4D4D4D
رنگهای اصلی: 77 / 77 / 77
CMYK: 65 / 58 / 57 / 37
پانتون: 11C
طلسم: #FFFFFF
رنگهای اصلی: 255 / 255 / 255
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
پانتون: paper